txt1

Film idén fick jag redan våren 2006.
Allt började med att jag och min pappa, vilken arbetar som barnpsykolog,
satt och pratade en kväll. Han berättade om hur barn och familjer kan påverkas av
att ha en frihetsberövad förälder. Vi funderade över varför den här barngruppen är
så bortglömda på något vis.
Det slog mig väldigt starkt att det måste vara mycket dubbla känslor för dessa barn.
Man vill älska sin förälder, det är ju ens förälder, samtidigt har föräldern gjort något som
samhället förkastar.
Får man älska nån som har gjort något förbjudet?
Hur påverkas ett barn av att hamna i en sån situation?!

Jag började forska i ämnet och jag märkte att det fanns väldigt lite gjort
för och om just denna barngrupp.
Ungefär 8-10 000 barn per dag i Sverige har en eller i vissa fall två föräldrar som är frihetsberövade.

Jag ville göra en animerad film om och till dessa barn. En film med stark barnperspektiv!


Via Kriminalvården fick jag kontakt med Bryggan Stockholm, en ideell verksamhet som erbjuder
stöd till barn och ungdomar med en förälder som sitter eller har suttit i fängelse.

Jag berättade om mina tankar och att jag ville göra en animerad film för och om dessa barn.
Jag beskrev hur man kan använda det animerade filmspråket på ett bra sätt när man vill berätta
om svåra och starka känslor.
Bryggan Stockholm nappade på min idé och vi satte igång ett samarbete.
Med hjälp av pengar från Arvsfonden och även ett bidrag från
Skandia “Ideer för livet” kunde vi genomföra projektet.

Vårat samarbete resulterade i Filmen Emilia.
Till filmen producerades även ett handledningsmaterial, vilket kan användas som stöd
till den som leder gruppsamtal i anslutning till filmen.
Handboken är skriven av Marianne Matsgård med illustrationer från filmen.
Filmen vänder sig i första hand till barn och ungdomar som har en förälder som sitter eller
har suttit i fängelse men även till deras föräldrar och till professionella som möter barn och
ungdomar i sitt arbete.

Filmen kommer även att användas för att sprida och öka kunskapen om hur det kan vara
att vara barn och ha en förälder i fängelset.
Filmen producerades under 2007 och 2008.
Många barn, föräldrar på anstalter och andra med erfarenhet intervjuades inför manusarbetet.
Besök på både öppna och slutna anstalter gjordes i research för manus och design.

Producent: Åsa Arnehed

Regi: Åsa Arnehed

Manus: Åsa Arnehed, Karl-Johan Forss och Maria Reihs

Karaktärer och design: Åsa Arnehed

Storyboard och animatic: Åsa Arnehed och Karl-Johan Forss

Compositing: Karl-Johan Forss

Animation:
Åsa Arnehed, karl-Johan Forss, Stefanie Bokeloh,
Christofer Ahde och Olle Söderström

Ljuddesign och röstinspelning:
Agnieszka Lewalski och Kim Creutzer

Musiken: Magnus Larsson

Låten i Emilias Ipod är ”Glory to the world ” med El Perro Del Mar

Röster till karaktärerna gjorde skådespelarna:
Matilda Strömbäck, Axel Andersson, Alva Vierth, Frida Röhl, Robert Jelinek
Eivor Långström, Karl-Johan Forss, Martin Vallas, Åse Åsenlund, Stina Michelson,
Anders Habenicht och Agnieszka Lewalski

Grafisk form till dvd och bok är gjord av Fingerspitz

Filmen är 20 min & 24 sek lång


Från den 1 mars 2009 finns film och handbok till försäljning via Bryggan Stockholm.
Bryggan Stockholm kommer även att erbjuda föreläsningar, seminarier och workshops där
filmen kommer ingå som ett verktyg.

Intresserad av att visa filmen eller andra frågor om filmen Emilia
Kontakta mig gärna:

Åsa Arnehed
Tel 0709 853977
ninnibuu@hotmail.com

För att köpa filmen kontakta Bryggan:

Bryggan Stockholm
www.bryggan.a.se
info@bryggan.a.se
tel 08-501 293 10


Back to finished work